Szkoła Podstawowa
w KoloniiZgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty, Szkoła prowadzi następujące rejestry:

 • Księga uczniów,
 • Księga dzieci.

Dane w nich zawarte udostępnia się na zasadach określonych w Ustawie o Systemie Oświaty i Ustawie o ochronie danych osobowych.

 

Zgodnie z Kodeksem Pracy Szkoła prowadzi rejestry:

 • pracowników,
 • emerytów,

Dane w nich zawarte udostępnia się na zasadach określonych w Kodeksie Pracy i Ustawie o ochronie danych osobowych.

 

Ponadto prowadzone są:

 • ewidencje środków trwałych,
 • ewidencje zakupów,
 • wydanych zaświadczeń,
 • legitymacji szkolnych,
 • druków ścisłego zarachowania(kwitariusze, świadectwa),
 • dziennik korespondencji,
 • regulaminów i procedur,
 • umów.

Dane w nich zawarte udostępnia się do wglądu w miejscu prowadzenia ewidencji, w godzinach pracy szkoły, po uprzednim umówieniu.

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )