Szkoła Podstawowa
w Kolonii           Numery identyfikacyjne, nazwa podmiotu:

Numer identyfikacyjny REGON 190392277
Numer NIP 5891781934
Nazwa SZKOŁA PODSTAWOWA W KOLONI

   

Adres siedziby:

Województwo

POMORSKIE

Powiat

KARTUSKI

Gmina/Dzielnica lub Delegatura

KARTUZY - OBSZAR WIEJSKI

Ulica, miejscowość

KOLONIA 101

Poczta

83-328 SIANOWO

   

                                      Pozostałe (udostępnione) dane:

 

Kod i nazwa podstawowej formy prawnej

2 - JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEMAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Kod i nazwa szczególnej formy prawnej

83 - SZKOŁY PUBLICZNE PODSTAWOWE

Kod i nazwa formy własności

113 - WŁASNOŚĆ SAMORZĄDOWA

Kod i nazwa przeważającego rodzaju działalności wg PKD 2007

8520Z - SZKOŁY PODSTAWOWE

Data wpisu do rejestru / ewidencji

lub data powstania podmiotu *

1993-01-01

Data rozpoczęcia działalności **

1993-01-01

Organ rejestrowy / ewidencyjny

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

Nazwa rejestru / ewidencji

REJESTR SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Numer nadany przez organ rejestrowy / ewidencyjny

70779

* Dla podmiotów wpisanych do rejestru REGON w I etapie jego wdrażania (1975-1976 r.) za datę powstania podmiotu przyjmowano datę wpisu do rejestru REGON.

** Dla podmiotów wpisanych do rejestru REGON przed 2000 r. data rozpoczęcia działalności jest tożsama z datą powstania podmiotu.

 

 

Źródło: http://www.stat.gov.pl/regon


Wytworzył:Eugeniusz Sikora2013-02-25
Udostępnił:Eugeniusz Sikora2013-02-25 18:28:54
Zmodyfikował:Eugeniusz Sikora2013-02-25 19:36:40
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )